Vi erbjuder

Undervisning, handledning/konsultation och  affektfokuserad korttidsterapi.
Vi arrangerar också skräddarsydda utbildningar i affektfokuserad psykoterapi, både introduktionsutbildningar och fördjupningskurser.
Kontakta direkt via mail.

Kommande utbildningar:

I samarbete med Socionom och Psykoterapitjänst AB arrangeras Utbildning i Affektfokuserad terapi i Luleå våren 2020   klicka här: kursinformation.reviderad

Birgitta och Jenny i Malaga

Birgitta Elmquist och Jenny S Svebeck  arrangerar:
Fördjupande workshop centralt i Stockholm 15 – 17 maj
Fokus för kursen är exponering för närhet och intimitet och hur det påverkar oss som terapeuter i terapirummet.
Kursplan klicka här: Avancerad workshop
Anmälan till: Jenny@sjostromsvebeck.se


Planerad Introduktionsutbildning i affektfokuserad terapi i Stockholm hösten 2020.
Utbildningen planeras till hösten 2020 och kommer att vara 2 x 2 dagar. Introduktionsutbildningen ger, tillsammans med andra meriter, möjlighet att söka fördjupade workshops och sk.Core dvs handledning i APT.
Kursplan och ytterligare information kommer att finnas här i början av året.
Kontakta Birgitta@elmquistmail.se
______________________________________________________________________

Kristin Osborn kommer att ha endagars workshops under våren 2020.
14 februari 2020 kl 09:00 – 12:30   When things go off the rails. Anne Koskenniemi medverkar som gästpresentatör.
8 maj 2020 2020 kl 10:00 – 17:00   Complex cases

Adress: Skånegatan 97, på södermalm i Stockholm.
Ytterligare information och anmälan via www.affectphoboatherapy.com  under fliken workshops. Betalning sker direkt via paypal på ovanstående hemsida
Det går också bra att kontakta Birgitta för ytterligare information.


CORE med Kristin Osborn
Kristin erbjuder avancerad handledning sk core, med fokus på APT, och möjlighet att, efter avslutad  3 -årig handledning, söka internationell certifiering i APT enligt IEDTA.
Gruppen är halvöppen och några psykoterapeuter  avslutar sin handledning våren 2020 och vi öppnar för några nya deltagare som kan starta hösten 2020.
Behöriga psykoterapeuter kan ställa sig på kölista för start tidigast  hösten 2020.
Vänligen kontakta Jenny (Jenny@stig.in) för mer information.
Information finns också på www.affectphobiatherapy.com

Vi planerar: seminariedag våren 2020. 
Jenny och Birgitta planerar en seminariedag med syfte att hitta vägar för att utveckla former för samarbete och fördjupning av APT i Sverige. Vi vänder oss till alla psykoterapeuter som har fullgjort den 3-åriga avancerade CORE-utbildning. Efter en kortare inledning vill vi inventera alla ideer för fördjupad kunskap, det kan vara kollegial handledning, workshops, skype webbinars mm mm.
Vi ordnar enkel lunch till självkostnadspris.
Lokal: Timmermansgränd 3, på södermalm i Stockholm.
Kontakta Jenny för mer information!

Under 2019 arrangerades två internationella konferenser som vi vill uppmärksamma:
Den ena SEPI ( www. sepiwebb.org) skedde i i Lissabon 6 – 8 juni under titeln
Building Alliances. SEPI är en internationell organisation med syfte att undersöka och utveckla integration av olika terapimodeller. Jenny presenterade tillsammans med kollegor från Japan och Israel. Hennes presentation handlade  om terapeutens självutlämnande
( selfdisclouser) och när och hur det är hjälpsamt i terapiprocessen.

Den andra konferensen hette New Frontiers in Experiental Dynamic Therapies.
(
www.iedta.net ) och ägde rum i Boston 26 – 28 september. Elisabet har skrivit en rapport från denna konferens. klicka här:  Bostonrapport
Nästa IEDTA konferens kommer att äga rum i Venedig hösten 2021.