Vi erbjuder

Handledning/konsultation, affektfokuserad korttidsterapi och målmedveten träning.
Vi arrangerar också skräddarsydda utbildningar i affektfokuserad psykoterapi med fördjupad inriktning mot APT, både introduktionsutbildningar och fördjupningskurser, liksom kurser för personalgrupper som vill vidareutbilda sig.
På grund av rådande restriktioner vid Covid-19 har mycket verksamhet varit webb-baserad, men vi övergår nu till verksamhet LIVE.
Kontakta direkt via mail för ytterligare upplysningar.

Birgitta och Jenny i Malaga

 

Vi planerar att arrangera utbildning hösten 2022
Introduktionsutbildning i affektfokuserad korttidsterapi med
inriktning på APT

Kursledare är Birgitta Elmquist och Charlotta Dybeck.
Närmare information kommer att presenteras här.

 


PSYKOTERAPIMÄSSAN 4 – 5 Oktober
Birgitta Elmquist och Jenny Svebeck gör två presentationer den 4 oktober
kl 12:20 De sex grundläggande kompetenserna i psykoterapi
kl 15:00 APT

Vi håller på att se över ut hur framtida utbildningar kan läggas upp på bästa sätt. Tanken är att vi vill erbjuda regelbundna utbildningar och kurser i APT  i  flera steg. Första delen består av en 4-dagars introduktions-utbildning, sk pre-CORE. Denna ger möjlighet, tillsammans med andra kvalifikationskrav, att söka till det andra steget, avancerad 3-årig CORE-utbildning som består av handledning och teori.  Erfarenheten visar att det finns behov av ytterligare fördjupningsdagar efter CORE och vi vill möta detta behov med regelbundna seminarier/workshops.
Enskild handledning i APT kan naturligtvis också vara ett komplement.
___________________________________________________________________________

Kristin Osborn och Jenny S Svebeck bedriver avancerad handledning i APT sk CORE-utbildning.
Gruppen möts 4 ggr/år under 3 år och är en halvöppen grupp med intagning varje höst. Under pandemin har handledningen varit webb-baserad.

Vänligen kontakta Jenny (Jenny@sjostromsvebeck.se) för mer information.
Information finns också på www.affectphobiatherapy.com

_________________________________________________________________________

Konferensinfo:

I september 2019 arrangerade IEDTA: New Frontiers in Experiental Dynamic Therapies.
i Boston. Både Jenny och Elisabeth presenterade på konferensen.
Elisabet har skrivit en rapport. Klicka här:  Bostonrapport

Nästa IEDTA konferens planeras till Venedig 13 – 15 oktober 2022.
Anmälningar före 15 maj erbjuder en rabatterad konferensavgift
Upplysningar: www.iedta.net

Schizofrenidagarna i Stavanger 2020 är framskjutna pga pandemin. Datum meddelas senare. Tema: Terapeuten.
Upplysningar: www.schizofrenidagene.no

Den årliga SEPI konferensen 2021 var webbaserad och ägde rum 10 – 12 juni. Temat för konferensen var ” Working with emotions in psychotherapy: Clients, Diagnoses, Methods.”
Kristin Osborn och Jenny Svebeck presenterade under titeln “Working with both Emotion and Personality: Explorations around Change Principles, Processes  and Mechanisms”.

SEPI konferens 2022 skedde i Lausanne i Schweiz  mellan 21 – 24 april. Konferenstemat var: “Towards a Common Core of Psychotherapy. Problems, proceses, mechanisms and principles.” Konferensen skedde både LIVE och via webb.
Upplysningar:  www.sepiwebb.org

Emotionrevolution i Bergen 26 – 29 april 2022.
Upplysningar: www.emotionrevolution.no