Vi erbjuder

Undervisning, handledning/konsultation och  affektfokuserad korttidsterapi.
Vi arrangerar också skräddarsydda utbildningar i affektfokuserad psykoterapi, både introduktionsutbildningar och fördjupningskurser.
På grund av rådande restriktioner vid Covid-19 sker mycket verksamhet webb-baserat.
Kontakta direkt via mail.

Kommande utbildningar:

Birgitta och Jenny i Malaga

Birgitta Elmquist och Jenny S Svebeck  arrangerar:
Fördjupande workshop centralt i Stockholm 9 – 11 oktober.
Fokus för kursen är exponering för närhet och intimitet och hur det påverkar oss som terapeuter i terapirummet.
Kursplan klicka här: Avancerad workshop. uppdaterad april
Anmälan till: Jenny@sjostromsvebeck.se

Introduktionsutbildning i affektfokuserad terapi
I nuläget avvaktar vi med ny introduktionskurs i Stockholm. Vi håller på att se över ut hur framtida utbildningar kan läggas upp på bästa sätt och återkommer framöver med ytterligare information.

Vi erbjuder dock fortfarande möjlighet  till skräddarsydda introduktionskurser i affektfokuserad terapi för verksamheter som vill utbilda sin personal.
Kontakta Birgitta@elmquistmail.se
___________________________________________________________________________

Kristin Osborn och Jenny Svebeck kommer att fortsätta avancerad handledning i APT sk CORE-utbildning.
Gruppen möts 4 ggr/år under 3 år och är en halvöppen grupp med intagning varje höst.

I anslutning till Core-utbildningen arrangeras workshops med olika fördjupningsteman inom APT.

Vänligen kontakta Jenny (Jenny@sjostromsvebeck.se) för mer information.
Information finns också på www.affectphobiatherapy.com

____________________________________________________________________________

Under 2019 arrangerades två internationella konferenser som vi vill uppmärksamma:

Den ena SEPI ( www. sepiwebb.org) skedde i i Lissabon 6 – 8 juni under titeln
Building Alliances. SEPI är en internationell organisation med syfte att undersöka och utveckla integration av olika terapimodeller. Jenny presenterade tillsammans med kollegor från Japan och Israel. Hennes presentation handlade  om terapeutens självutlämnande
( selfdisclouser) och när och hur det är hjälpsamt i terapiprocessen.

Den andra konferensen hette New Frontiers in Experiental Dynamic Therapies.
(
www.iedta.net ) och ägde rum i Boston 26 – 28 september. Både Jenny och Elisabeth presenterade på konferensen.
Elisabet har skrivit en rapport från denna konferens. klicka här:  Bostonrapport
Nästa IEDTA konferens kommer att äga rum i Venedig hösten 2021.

Vi vill också uppmärksamma två kommande konferenser i Norge:
 * schizofrenidagarna i Stavanger 4 – 6 november 2020. Med tema: Terapeuten.
    Upplysningar: www.schizofrenidagene.no

* Emotionrevolution i Bergen 26 – 29 april 2022
Upplysningar: www.emotionrevolution.no