Vi erbjuder

 


För undervisning, handledning/konsultation eller affektfokuserad korttidsterapi Kontakta direkt via mail eller telefon.

NYHETER:
Birgitta Elmquist och Jenny S Svebeck  startar en ny omgång av
introduktionsutbildning i affektfokuserad terapi i Malaga 14 – 18 oktober – 2019.
Annonser finns nu i fackpress och anmälningar börjar strömma in. Vi tar in behöriga deltagare i den ordning ansökan kommer in. Klicka här för kursplan och praktisk i formation. kursplan intro.uppdaterad

Birgitta och Jenny i Malaga

Vi planerar också:
fördjupande workshop i Malaga 30 april – 2 maj 2020.
Obs: nästa vår
Mer information kommer här och i fackpress när detaljerad planering är klar.
För information kontakta Birgitta

 

Här kan du läsa några omdömen från deltagarna på introduktionskursen 2017.Några-omdömen-från-affektfokuserade-kursen-2017  och Feedback efter introduktionskursen i Malaga 2018 , liksom från den avancerade workshopen 2018 feedback workshop

Under senvåren 2019: heldag men Kristin Osborn, fredagen den 24 maj .
” Breaking through to feeling”
Lokal: Skånegatan 97, södermalm i Stockholm
Pris 160 US Dollar/workshop.Ingen  moms.
Reducerad avgift vid tidig anmälan. Workshopen är den sista i en serie av 4 under hösten 2018 och våren 2019. Tillfällena har haft olika tema och deltagande kan ske till en separat föreläsning eller till hela serien. Workshopen är mycket uppskattad och platserna brukar bli fullbokade snabbt.
Anmälan direkt via www.affectphobiatherapy.com under workshops. Där finns också ytterligare information om innehållet vid de olika tillfällena.
klicka här:  Kristin Osborn våren 2019
Kontaktperson i Sverige: birgitta@elmquistmail.se

NYHET:
Från och med i vår inbjuder vi intresserade kollegor till APT-PUB mellan 18:00 – 19:30 på Skånegatan 97 i samband med Kristins workshops. Nu under våren är detta alltså
fredagen den 15/2 och fredagen den 24/5.
Vi har vin/öl eller alkoholfritt alternativ och snacks till självkostnadspris. Detta blir en möjlighet att lära känna mer om APT och affektfokuserad terapi och att träffa nya och gamla kollegor.
Vi vill gärna ha en föranmälan så vi kan anpassa våra inköp. För anmälan och ytterligare information kontakta Jenny:  jenny@stig.in
Välkomna!

Vi planerar också 2 nya heldags workshops med Kristin Osborn hösten 2019,
den 6 september och den 8 november.
Varje workshop avhandlar ett tema om någon aspekt av APT och deltagandet kan ske separat vid ett enskilt tillfälle eller vid båda tillfällena.
Anmälan direkt via www.affectphobiatherapy.com
För ytterligare information kontakta Birgitta@elmquistmail.se

CORE med Kristin Osborn
Kristin erbjuder avancerad handledning sk core, med fokus på APT. Mer information finns på www.affectphobiatherapy.com eller via Birgitta som är den svensk samordnare. Några terapeuter har gått i gruppen i tre år och avslutade sin handledning nu i vår, så vi har tagit in nya deltagare hösten 2018.
Behöriga terapeuter kan ställa sig på kölista för start tidigast  hösten 2019.
Vänligen kontakta Birgitta för mer information.

Planerade workshops och utbildningar i Stockholm:
Vi har fått ett flertal förfrågningar på introduktionsdagar i Affektfokuserad psykoterapi med kursplats Stockholm och samma kurs som specialistkurs för psykologer.
Vid intresse och för mer information kontakta oss per mail.

Seminariedag våren 2019.  Jenny och Birgitta planerar en seminariedag med syfte att hitta vägar för att utveckla former för samarbete och fördjupning av APT i Sverige. Vi vänder oss till alla psykoterapeuter som deltar eller har deltagit i den avancerade CORE-utbildning. Efter en kortare inledning vill vi inventera alla ideer för fördjupad kunskap, det kan vara kollegial handledning, workshops, skype webbinars mm mm.Vi ordnar enkel lunch till självkostnadspris. Lokal: Timmermansgränd 3, på södermalm i Stockholm.
Kontakta Jenny för mer information!

Under 2019 vill vi uppmärksamma två internationella, mycket intressanta konferenser.
Den ena SEPI ( www. sepiwebb.org) sker i Lissabon 6 – 8 juni under titeln Building Alliances. Jenny kommer att presentera under titeln ” how do therapists change during experiental dynamic therapy small group training program?” tillsammans med Kristin Osborn och Katie Aafjes-van Doorn
Den andra konferensen heter New Frontiers in Experiental Dynamic Therapies.
(
www.iedta.net ) och äger rum i Boston 26 – 28 september.
Det blir troligtvis flera svenska kollegor som kommer att presentera på båda konferenserna och många andra som planerar att delta.

Tidigare verksamhet under 2017 och 2018:
Affektfokuserad Psykoterapi i Luleå. Introduktion och klinisk fördjupning.
Den 13 och 14 mars 2017, hade vi två utbildningsdagar för personal inom psykiatri, vård och behandling. Dagarna blev snabbt fulltecknade och fick fina utvärderingar. Våra samarbetspartner var Ilkka och Anne Koskenniemi från Luleå. Båda är legitimerade psykoterapeuter  och inspirerade av det affektfokuserade förhållningssättet  i sitt arbete.

Leif och Birgitta Luleå

Luleå våren 2017

 

 

 

 

 

Öppen föreläsning om affektfokuserad psykoterapi i Stockholm
I samband med att Riesling Partners firade 30 års jubileum, föreläste Leif  under titeln: Känslofokus – den nya vågen i psykoterapi: ett perspektiv från affektiv neurovetenskap, modern affektpsykologi och aktuell psykoterapiforskning

Transgenerational Trauma and Affectphobiatherapy
Kristin höll i en fullbokad  workshop den 23 september. Workshopen är den första i en serie på 4 under läsåret ht 17 – vt 18. Med en bakgrund som barn och ungdomsterapeut beskrev Kristin hur man kan arbeta affektfokuserat med flera i en familj, tillsammans och enskilt, för att hindra att trauma förs vidare i familjesystemet från en generation till en annan.

Introduktionsutbildning I affektfokuserad terapi i Malaga hölls  9 – 13 oktober 2017.

Birgitta Elmquist var inbjuden till RPC Örebro den 26/10 2017.
En fullsatt sal med psykoterapeuter från närområdet i Örebro deltog i ett kvälls-seminarium om affektfokuserad psykoterapi med fokus på APT. Teoretisk föreläsning varvades med videospelade sessioner som illustrerade arbetssättet.

Clinicin Heal Thyself
1 december 2017 höll Kristin en heldags  workshop med fokus på att ta hand o sig själv som behandlare. Vi arbetar aktivt för att öka våra klienters självomhändertagande och är som terapeuter ofta bra på att ge till andra  medan förmågan att kunna ta emot inte alltid är lika utvecklad. Utvärderingarna var mycket positiva och många deltagare uppskattade fokuset på behandlarens självomhändertagande -selfcompassion.

Workshop i Odense med Kristin Osborn den 9 februari 2018.
Istdp-föreningen i Danmark inbjöd Kristin för workshop med titeln – Listen with your eyes. Många intresserade psykoterapeuter anmälde sig och en fruktbar diskussion mellan olika sätt att arbeta ägde rum. Flera terapeuter uttryckte önskemål om fortsatt dialog och samarbete.

Open your Heart for Depression
I februari 2018 höll Kristin en heldags workshop om att arbeta psykoteraputiskt med APT och deprimerade klienter. Kristin visade videovinjetter från egna klientsessioner och framhöll hur viktigt det är att psykoterapeuten orkar möta klientens lidande och att vara fullt ut närvarande i mötet.

Emotionrevolution in Bergen 17 – 19 April 2018
Under konferensen höll Kristin en välbesökt workshop om transgenerational trauma och hur APT kan vägleda arbetet med familjer.

Facing Trauma
20 April 2018 höll Kristin en workshop med fokus på hur vi som terapeuter kan hålla oss i kontakt med våra egna känslor när vi utsätts för traumatiserade klienters starka känslor. Som vanligt visade Kristin egna vinjetter från terapisessioner och exemplifierade också arbetssättet i APT genom rollspel.

Introduktionsutbildning  i affektfokuserad terapi i Malaga hölls 8 – 12 oktober 2018.

Fördjupad workshop med Kristin Osborn och Jenny Svebeck. I Malaga 15 och 16 oktober 2018. Workshopen kallades ” riding the wave” och fokuserade på terapeutens egen affektfobi. Målsättningen var att medvetandegöra egna svårigheter med känslor och att utöka den emotionella förmågan och därmed närvaron i den terapeutiska arbetet.

kristin i stockholm

Halvdags Workshop i Stockholm den 19 oktober 2018 ” Working the triangels”. Kristin Osborn ledde en workshop med fokus på arbetet med Malans två trianglar och hur dessa kan användas som karta och kompass i den terapeutiska situationen.

Heldags Workshop i Stockholm 9 december 2018″ Facing the schadows” med fokus på hur vi i APT arbetar med försvar. Kristin Osborn föreläste och visade videoinspelade egna sessioner som exemplifierad det terapeutiska arbetet.

Heldag Workshop i Stockholm 15 februari 2019. “Increasing awareness in the face of anxiety”. Kristin Osborn föreläste och visade videoinspelningar för att illustrera sitt terapeutiska arbete med APT.