Startsida

OBS!
Tyvärr har det blivit några felaktigheter i tidigare annonser i psykologtidningen. Nu är detta rättat ill och här på affektfokussidan hittar du de rätta uppgifterna om vår utbildning i Malaga.
Vår introduktionsutbildning i affektfokuserad terapi i Malaga äger rum 9 – 13 oktober
Kursplan finns under fliken ”vi erbjuder”
Ansökningstid pågår. Vi har begränsat antal platser eftersom vi tror på undervisning i små grupper och vi tar in behöriga deltagare i tur och ordning.
Vänta inte för länge med din ansökan!

Affektfokus – Institutet för Affektfokuserad Psykoterapi har som syfte att bedriva utbildning som främjar utveckling och kunskap om psykoterapeutiska metoder som fokuserar på affektiva processer.

Det finns idag en omfattande forskning som stöder betydelsen av att fokusera på experentiella/affektiva processer i terapi. Detta gäller såväl inom KBT, Psykodynamisk som Humanistisk terapi.
Vi tar fasta på forskningen och våra utbildningar är därför av integrativ karaktär och riktar sig till kliniker från olika teoretiska inriktningar.

Ansvariga är Birgitta Elmquist och Leif Havnesköld, legitimerade psykoterapeuter, som båda i egenskap av f.d studierektor respektive rektor för SAPU fram till 2015, varit pionjärer inom utbildning i affektfokuserad psykoterapi i Sverige.  SAPU var under deras ledning utbildningsanordnare med examinationsrätt från 1994.  Båda är också internationellt certifierade psykoterapeuter och lärare/handledare i affektfokuserad terapi enl IEDTA (International Experiental Dynamic Therapy association). www.iedta.net

Medarbetare till Birgitta och Leif är Kristin Osborn från Boston, USA, Director of the Psychotherapy Research Unit, Harvard University och grundare och ledare för Certified APT -Training Program. Kristin är president emeritus i IEDTA och fungerar som vår närmaste internationella kollega, rådgivare och konsult.