Startsida

AKTUELLT:

Fördjupad workshop hösten 2020
Workshopen är avsedd för psykoterapeuter med tidigare kunskap och klinisk erfarenhet av  APT-modellen.  Vi kommer att arbeta med fördjupad förståelse av modellen med fokus på exponering av närhet och intimitet.
Kursledare är Birgitta Elmquist och Jenny S Svebeck.
Kursplan och ytterligare information under fliken “vi erbjuder”


Affektfokus har som syfte att  främja utveckling och kunskap om psykoterapeutiska metoder som fokuserar på affektiva processer och är en mötesplats för kliniker som är intresserad av affektfokuserad terapi.

Det finns idag en omfattande forskning som stöder betydelsen av att fokusera på upplevelsemässiga/affektiva processer i terapi. Detta gäller såväl inom KBT, Psykodynamisk som Humanistisk terapi.
Vi tar fasta på forskningen och våra utbildningar är därför av integrativ karaktär och riktar sig till kliniker från olika teoretiska inriktningar.
Vi är inspirerade av senare års kunskaper om hur vår kliniska kompetens kan utvecklas genom regelbunden feedback och träning med användandet av ex “Feedback Informed Treatment”( FIT ) och målmedveten träning (Deliberate Practice)

Ansvarig för Affektfokus är Birgitta Elmquist, socionom, legitimerad psykoterapeut och handledare och lärare i psykoterapi.  Birgitta är pionjär inom affektfokuserad psykoterapi i Sverige och  började undervisa och handleda i affektfokuserad terapi redan i början på 2000-talet. Då  inkluderades affektfokuserad terapi i utbildningarna på SAPU, där hon var studierektor fram till 2015. Birgitta arbetar nu från eget AB. Hon är internationellt certifierad psykoterapeut och lärare och handledare i affektfokuserad terapi  enl IEDTA (International Experiental Dynamic Therapy association). www.iedta.net

Leif Havnesköld, som var med och startade Affektfokus , var f.d rektor på SAPU. Han deltog i utvecklingen av det affektfokuserade arbetssättet. Leif avled 2017.

Medarbetare är Jenny S Svebeck, socionom och  legitimerad psykoterapeut. Handledare och lärare i psykoterapi. Jenny har under många år specialiserat sig på affektfokuserad terapi och har internationell certifiering som psykoterapeut, lärare och handledare i affektfokuserad terapi enligt IEDTA. .

Elisabet Rosén, är medarbetare sedan i början av 2019. Hon är legitimerad psykolog, diplomerad dans- och rörelseterapeut, legitimerad psykoterapeut och utbildad handledare och lärare i psykoterapi. Hon har internationell certifiering i APT.  Elisabeth har fördjupat sig i kunskap kring målmedveten träning och är fackgranskare av den första svenska översättningen av Tony Rousmanieres bok Målmedveten träning för psykoterapeuter som kom ut 2018.

Kristin Osborn fungerar som närmaste internationella kollega, rådgivare och konsult. Hon är bosatt i Boston, USA, är Director of the Psychotherapy Research Unit, Harvard University och grundare och internationell ledare för Certified APT -Training Program. Kristin är president emeritus i IEDTA, styrelseledarmot i  SEPI.

Vår ambition är att, på sikt,  utöka antalet medarbetare.