Startsida

Affektfokus har Leif Havnesköld och jag startat och haft tillsammans. Den 16 augusti 2017 avled Leif  oväntat, efter en stroke. Sorgen och saknaden, efter en god kollega i ett långvarigt samarbete, är stor.
Den planerade utbildningen i Malaga genomfördes dock (oktober 2017) liksom fortsatt verksamhet.  
Stockholm den 16 oktober 2017
Birgitta Elmquist

Ny utbildning i Malaga i oktober planeras:
                 Introduktion 8 – 12 oktober med Birgitta Elmquist
                 Fördjupande workshop 15 – 16 oktober med Kristin Osborn
mer information finns under fliken ”vi erbjuder”

Affektfokus har som syfte att  främja utveckling och kunskap om psykoterapeutiska metoder som fokuserar på affektiva processer.

Det finns idag en omfattande forskning som stöder betydelsen av att fokusera på upplevelsemässiga/affektiva processer i terapi. Detta gäller såväl inom KBT, Psykodynamisk som Humanistisk terapi.
Vi tar fasta på forskningen och våra utbildningar är därför av integrativ karaktär och riktar sig till kliniker från olika teoretiska inriktningar.

Ansvarig är nu Birgitta Elmquist,  legitimerad psykoterapeut, som i egenskap av f.d studierektor för SAPU fram till 2015, var pionjär inom utbildning i affektfokuserad psykoterapi i Sverige. Leif Havnesköld, som var med och startade Affektfokus, var under samma period närmaste kollega och rektor på SAPU.  SAPU var utbildningsanordnare med examinationsrätt från 1994.  Från 2015 har Birgitta varit fortsatt verksamma i eget AB. Hon är också internationellt certifierad psykoterapeut och lärare/handledare i affektfokuserad terapi enl IEDTA (International Experiental Dynamic Therapy association). www.iedta.net

Medarbetare till Birgitta är Kristin Osborn från Boston, USA, Director of the Psychotherapy Research Unit, Harvard University och grundare och ledare för Certified APT -Training Program. Kristin är president emeritus i IEDTA och fungerar som den närmaste internationella kollegan, rådgivare och konsult.