Startsida

Vi planerar:
Introduktionsutbildning i affektfokuserad psykoterapi
  14 – 18 oktober  2019 i Malaga.
Som tidigare år kommer kursen att äga rum på Salles hotel Centro i centrala Malaga där  vi också reserverar ett antar rum för deltagare till reducerat pris. Kursen schemalägges måndag/tisdag och torsdag/fredag med onsdagen som ledig tid. Kursen kommer att ledas av Birgitta Elmquist och Jenny S Svebeck.
Håll utkik här på hemsidan och i fackpress för detaljerad information. Det går också bra att kontakta Birgitta direkt.

Enligt mångas önskemål planera Birgitta och Jenny också en fördjupad workshop i Malaga 20  – 23oktober. Vi funderar över bästa fokusering och tar gärna emot önskemål!
Vår workshop är schemalagd 20-21 oktober och 23 oktober, med en schemafri dag  den 22 oktober. Även här har vi förhandlat med Salles hotels om förmånliga priser på rum.
Håll utkik på hemsidan och i fackpress – eller kontakta Birgitta direkt.

Affektfokus har som syfte att  främja utveckling och kunskap om psykoterapeutiska metoder som fokuserar på affektiva processer.

Det finns idag en omfattande forskning som stöder betydelsen av att fokusera på upplevelsemässiga/affektiva processer i terapi. Detta gäller såväl inom KBT, Psykodynamisk som Humanistisk terapi.
Vi tar fasta på forskningen och våra utbildningar är därför av integrativ karaktär och riktar sig till kliniker från olika teoretiska inriktningar.
Vi är inspirerade av senare års kunskaper om hur vår kliniska kompetens skall utvecklas genom regelbunden feedback och träning med användandet av ex ”Feedback Informed Treatment”( FIT ) och målmedveten träning (Deliberate Practice)

Ansvarig är Birgitta Elmquist, legitimerad psykoterapeut och handledare och lärare i psykoterapi,  Birgitta är pionjär inom affektfokuserad psykoterapi i Sverige och  började undervisa och handleda i affektfokuserad terapi redan i början på 2000-talet. Då  inkluderades affektfokuserad terapi i utbildningarna på SAPU, där hon var studierektor fram till 2015. Birgitta arbetar nu från eget AB. Hon är internationellt certifierad psykoterapeut och lärare/handledare i affektfokuserad terapi  enl IEDTA (International Experiental Dynamic Therapy association). www.iedta.net

Leif Havnesköld, som var med och startade Affektfokus , var f.d rektor på SAPU. Han deltog i utvecklingen av det affektfokuserade arbetssättet. Leif avled hastigt efter en stroke sensommaren 2017.

Medarbetare är Jenny S Svebeck, legitimerad psykoterapeut och handledare och lärare. Jenny har specialiserat sig på affektfokuserad terapi och har internationell certifiering som psykoterapeut i affektfokuserad terapi.  Hon är verksam i eget AB,  SjöströmSvebeck AB, som psykoterapeut samt handledare och lärare på flera universitet.

Kristin Osborn fungerar som närmaste internationella kollega, rådgivare och konsult. Hon är bosatt i Boston, USA, är Director of the Psychotherapy Research Unit, Harvard University och grundare och internationell ledare för Certified APT -Training Program. Kristin är president emeritus i IEDTA, styrelseledarmot i  SEPI.

Vår ambition är att, på sikt,  utöka antalet medarbetare.