Startsida

Affektfokus – Institutet för Affektfokuserad Psykoterapi har som syfte att bedriva utbildning som främjar utveckling och kunskap om psykoterapeutiska metoder som fokuserar på affektiva processer.

Det finns idag en omfattande forskning som stöder betydelsen av att fokusera på experentiella/affektiva processer i terapi. Detta gäller såväl inom KBT, Psykodynamisk som Humanistisk terapi. Betydelsen av att uppmärksamma och uppleva emotioner har  uppmärksammats i ett TED-talk av professor Ole Andre Solbaden, psykoterapiforskare på psykologiska fakulteten på universitet i Oslo. Hans föreläsning kallas ” Tell me how you feel and I can tell you who you are”.
Vi tar fasta på forskningen och våra utbildningar är därför av integrativ karaktär och riktar sig till kliniker från olika teoretiska inriktningar.

Ansvariga är Birgitta Elmquist och Leif Havnesköld, legitimerade psykoterapeuter, som båda i egenskap av f.d studierektor respektive rektor för SAPU fram till 2015, varit pionjärer inom utbildning i affektfokuserad psykoterapi i Sverige.  SAPU var under deras ledning utbildningsanordnare med examinationsrätt från 1994.  Båda är också internationellt certifierade psykoterapeuter och lärare/handledare i affektfokuserad terapi enl IEDTA (International Experiental Dynamic Therapy association). www.iedta.net

Medarbetare till Birgitta och Leif är Kristin Osborn från Boston, USA, Director of the Psychotherapy Research Unit, Harvard University. Kristin är president emeritus i IEDTA och fungerar som vår närmaste rådgivare och konsult.

Vi välkomnar sökanden till introduktion i affektfokuserad terapi den 9 – 13 oktober 2017, i Malaga, Spanien.
Kursplan och annan information finns under fliken ”vi erbjuder”