Startsida

OBS!
Ansökningstiden till vår utbildning i affektfokuserad korttidsterapi har gått ut men vi har fortfarande 2 platser lediga.
Välkommen med din ansökan!
Platsantalet är begränsat eftersom vi tror på undervisning i små grupper. Vi tar in behöriga deltagare i den turordning som anmälan sker.

Vår introduktionsutbildning i affektfokuserad terapi i Malaga äger rum 9 – 13 oktober
Kursplan finns under fliken ”vi erbjuder”

Affektfokus – Institutet för Affektfokuserad Psykoterapi har som syfte att bedriva utbildning som främjar utveckling och kunskap om psykoterapeutiska metoder som fokuserar på affektiva processer.

Det finns idag en omfattande forskning som stöder betydelsen av att fokusera på experentiella/affektiva processer i terapi. Detta gäller såväl inom KBT, Psykodynamisk som Humanistisk terapi.
Vi tar fasta på forskningen och våra utbildningar är därför av integrativ karaktär och riktar sig till kliniker från olika teoretiska inriktningar.

Ansvariga är Birgitta Elmquist och Leif Havnesköld, legitimerade psykoterapeuter, som båda i egenskap av f.d studierektor respektive rektor för SAPU fram till 2015, varit pionjärer inom utbildning i affektfokuserad psykoterapi i Sverige.  SAPU var under deras ledning utbildningsanordnare med examinationsrätt från 1994.  Från 2015 har båda varit fortsatt verksamma i egen regi. Båda är också internationellt certifierade psykoterapeuter och lärare/handledare i affektfokuserad terapi enl IEDTA (International Experiental Dynamic Therapy association). www.iedta.net

Medarbetare till Birgitta och Leif är Kristin Osborn från Boston, USA, Director of the Psychotherapy Research Unit, Harvard University och grundare och ledare för Certified APT -Training Program. Kristin är president emeritus i IEDTA och fungerar som vår närmaste internationella kollega, rådgivare och konsult.