Startsida


AKTUELLT:
Treårig avancerad handledning i APT “Core”,
på svenska, startade i Stockholm den 22 september 2023. Nu är ansökan öppen för hösten 2024 .

Introduktion i affektfokuserad terapi,Pre – Core, med inriktning på APT,  arrangeras i Stockholm hösten 2024:  27 – 28 september och 18 – 19 oktober.
Starta hösten med att vidareutveckla dig som psykoterapeut!
Det finns fortfarande lediga kursplatser:  Anmäl dig snarast!
För ytterligare info se under rubriken “vi erbjuder” eller kontakta birgitta@elmquistmail.se

Sommaren 2024 utkommer en fördjupad bok i APT på Studentlitteratur.
Att arbeta med affektfobiterapi. Författare är Jenny Svebeck.
Vi kommer att ta in boken som rekommenderad litteratur i vår pre-core utbildning!

 


Affektfokus
har som syfte att  främja utveckling och om psykoterapeutiska metoder som fokuserar på affektiva processer och är en mötesplats för kliniker som är intresserad av affektfokuserad terapi.

Det finns idag en omfattande forskning som stöder betydelsen av att fokusera på upplevelsemässiga/affektiva processer i terapi. Detta gäller såväl inom KBT, Psykodynamisk som Humanistisk terapi.
Vi tar fasta på forskningen och våra utbildningar är därför av integrativ karaktär och riktar sig till kliniker från olika teoretiska inriktningar.
Vi är inspirerade av senare års kunskaper om hur vår kliniska kompetens kan utvecklas genom regelbunden feedback och träning med användandet av ex “Feedback Informed Treatment”( FIT ) och målmedveten träning (Deliberate Practice)

Affektfokus grundades 2016 av Birgitta Elmquist och Leif Havnesköld (1949 – 2017). Efter Leifs död 2016 fortsätter Birgitta att utveckla Affektfokus.
Leif var leg psykolog, specialist i klinisk psykologi, leg psykoterapeut och handledare och lärare i psykoterapi.  Han hade över 40 års erfarenhet från skiftande arbetsområden. Att arbeta integrativt och med emotionerna i centrum blev hans ledstjärna och han bidrog på ett avgörande sätt till psykoterapins utveckling i Sverige. Han och Birgitta arbetade tillsammans med psykoterapiutbildning i många år och introducerade utbildning i affektfokuserad psykoterapi i Sverige i slutet av 1990-talet.

Medarbetare är Jenny Svebeck, Elisabet Rosén, Anne Koskenniemi och Charlotta Dybeck.
Kristin Osborn fungerar som närmaste internationella kollega.

Vår ambition är att, på sikt,  utöka antalet medarbetare.