Startsida

AKTUELLT:
Äntligen! Vi planerar en ny introduktionsutbildning ( pre-core) i affektfokuserad psykoterapi med inriktning mot APT. Utbildningen kommer att ske på södermalm i Stockholm under 2 x 2 dagar i mars 2022.

Senare under våren hoppas vi också kunna arrangera fördjupningsdagar i APT för mer erfarna psykoterapeuter.

Information kommer att finnas här på hemsidan inom någon vecka!

Affektfokus har som syfte att  främja utveckling och kunskap om psykoterapeutiska metoder som fokuserar på affektiva processer och är en mötesplats för kliniker som är intresserad av affektfokuserad terapi.

Det finns idag en omfattande forskning som stöder betydelsen av att fokusera på upplevelsemässiga/affektiva processer i terapi. Detta gäller såväl inom KBT, Psykodynamisk som Humanistisk terapi.
Vi tar fasta på forskningen och våra utbildningar är därför av integrativ karaktär och riktar sig till kliniker från olika teoretiska inriktningar.
Vi är inspirerade av senare års kunskaper om hur vår kliniska kompetens kan utvecklas genom regelbunden feedback och träning med användandet av ex “Feedback Informed Treatment”( FIT ) och målmedveten träning (Deliberate Practice)

Affektfokus grundades 2016 av Birgitta Elmquist och Leif Havnesköld (1949 – 2017). Leif var leg psykolog, specialist i klinisk psykologi, leg psykoterapeut och handledare och lärare i psykoterapi.  Han hade över 40 års erfarenhet från skiftande arbetsområden. Att arbeta integrativt och med emotionerna i centrum blev hans ledstjärna och han bidrog på ett avgörande sätt till psykoterapins utveckling i Sverige. Han och Birgitta introducerade utbildning i affektfokuserad psykoterapi i Sverige i slutet av 1990-talet.

Medarbetare är Jenny Svebeck, Elisabet Rosén, Anne Koskenniemi och Charlotta Dybeck.
Kristin Osborn fungerar som närmaste internationella kollega.

Vår ambition är att, på sikt,  utöka antalet medarbetare.