Om oss


Birgitta Elmquist
Birgitta

birgitta@elmquistmail.se
070-7644776
Jag är socionom och legitimerad psykoterapeut med lärar- och handledarutbildning i psykoterapi.
Under drygt 30 år har jag kombinerat psykoterapeutisk verksamhet  med arbete som lärare och handledare.Fram till 2015 var jag anställd som studierektor på SAPU i Stockholm, en privat högskola med utbildning av psykoterapeuter på alla nivåer. Där utvecklade jag det integrativa, relationella och affektfokuserade arbetssättet, som numera är basen i mitt arbete. Under åren har jag inspirerats och fått utbildning  av flera ledande teoretiker exempelvis Paul Wachtel, Diana Fosha och Paul Gilbert. Det närmaste samarbetet har skett med Leigh McCullough (1945 – 2012) som utvecklat APT (affectphobiatherapy). Under åren på SAPU har vi, inom ramen för olika nivåer på  psykoterapiutbildningar, introducerat över 1000 psykoterapeuter för affektfokuserad psykoterapi med fördjupning i APT. Efter Leigh McCulloughs död utvecklades ett samarbete med Kristin Osborn och vilket resulterade i att jag erhöll internationellt certifikat som psykoterapeut, lärare och handledare i affektfokuserad terapi, med speciell inriktning på APT. (www.affectphobiatherapy.com) 2013 initierade jag starten av den 3-åriga CORE-utbildningen i APT  i Stockholm med Kristin som handledare. Denna utbildning fortsätter nu Kristin och Jenny Svebeck.
Den kunskapsutveckling och forskning som på senare år publicerats av framför allt Scott Miller, Tony Rousmanier och Bruce Wampold då det gäller att utveckla psykoterapeuters kompetens, har också inspirerat mig och påverkar mitt sätt att handleda och undervisa.
Mitt internationella intresse har gjort att jag deltagit i utbildningsprojekt med psykoterapiutbildningar i Lettland, Ryssland och senast i ett kortare projekt i Litauen.
Våren 2020 utkom boken Psykoterapi – de sex grundläggande kompetenserna, som jag färdigställt med utgångspunkt i det manus Leif Havnesköld lämnade efter sig vid sin död.
Mitt arbete sker huvudsakligen i eget AB där jag åtar mig handlednings och utbildningsuppdrag. Jag välkomnar också klienter för affektfokuserade kortare terapier, men har just nu inga lediga tider förrän våren 2022. På grund av restriktionerna för Covid-19 är mitt arbete tills vidare webb-baserat.

Jenny S Svebeck
Jenny S Svebeck

jenny@stig.in
0731-807618
Jag är legitimerad psykoterapeut, medicine magister och socionom samt handledare och lärare i psykoterapi.
Min erfarenhet är bred som kliniker från socialförvaltning, kommunal behandling, institutionsbehandling, somatisk vård, sektionen för sexuell hälsa, psykiatri samt psykoterapeut i privat behandlingsverksamhet. Jag har också verkat som chef inom privat och offentlig behandlingsverksamhet.
Jag arbetar idag som psykoterapeut samt verksamhets- och psykoterapihandledare på min mottagning på Timmermansgränd 3 på Södermalm i Stockholm. En del handledningsuppdrag utförs också i mina uppdragsgivares lokaler.
Jag har även uppdrag som lärare och handledare på Stockholms universitet, Karolinska Institutet (upphandlad sedan 2017) samt det privata institutet SAPU inom psykoterapiutbildningar på olika nivåer (grundläggande samt legitimationsgrundande).
Min psykoterapeutiska bas är psykodynamisk men jag har sedan flera år fördjupat mig i det affektfokuserade arbetssättet tillsammans med integrativa modeller där affekten är i fokus.
Jag har genomgått affektfokuserad fördjupningsutbildning och deltog sedan 2015 i CORE training med Kristin Osborn i inriktningen APT. CORE -utbildningen resulterade i en internationell certifiering som psykoterapeut och senare också certifiering som handledare och lärare i APT enligt IEDTA.
Jag samarbetar med Kristin och Birgitta för att hitta vägar att utveckla och värna om den affektfokuserade terapin i Sverige. Vi planerar avancerade workshops i affektfokuserad terapi för certifierade affektfokuserade psykoterapeuter.
Mitt arbete sker i egen verksamhet, SjöströmSvebeck AB www.sjostromsvebeck.se och där åtar jag mig psykoterapier, undervisnings- och handledningsuppdrag inom psykodynamisk-, affektfokuserad psykoterapi samt verksamhetshandledning.
Jag har även erfarenhet av handledningar via Skype eller VSee.

Elisabet Rosén
elisabetrosen

er@danspsykologi.se
070-1591074
Jag är leg psykolog, diplomerad dans och rörelseterapeut, leg psykoterapeut samt utbildad handledare – och lärare i psykoterapi. I flertalet år har jag arbetat med psykoterapi, både genom samtal, men också dans och rörelse. Parallellt med det har jag haft handlednings- och undervisningsuppdrag, dels vid Umeå universitet samt inom det forensiska fältet bland annat kriminalvård, polis och Centrum för våld.
Sedan 2010 arbetar jag helt i eget företag ER dans & psykologi AB, med bas i Umeå. Uppdragen gäller främst psykoterapier, men också handledning och undervisning inom psykoterapi och behandling samt ickeverbal kommunikation och bemötande. Mitt psykoterapeutiska intresse har alltid varit kring vårt känsloliv, våra affekter, varför jag fördjupat mig i olika affektfokuserade psykoterapiformer exempelvis ISTDP hos Allan Abbass och AEDP hos Diana Fosha och Ron Fredrick. Mellan 2015 – 2018 har jag deltagit i CORE-utbildning i APT med Kristin Osborn och jag har nu internationell certifiering som psykoterapeut i APT enligt IEDTA.
När det gäller handledning och pedagogisk inriktning har jag alltid intresserat mig för det praktiska utövandet för att uppnå färdighet, och har därför fördjupat mig i Deliberate Practice – en teori- och ämnesobunden metod för lärande genom målmedveten träning. Sedan 2020 är jag certifierad coach i DP och är sedan dess medlem av Governance Commitee i The international Deliberate practice Society (DPS)  Tag gärna del av en blogg här som beskriver min väg från dansterapeut till DP.  Blogg DP – från dans till psykoterapi
Vill du kontakta mig är jag lättast att nå via mail: er@danspsykologi.se

Leif Havneskold
Leif
(1949 – 2017) Leif var leg psykolog, specialist i klinisk psykologi, leg psykoterapeut och utbildad lärare/handledare i psykoterapi.
Han hade 40 års erfarenhet från såväl psykiatri som privat verksamhet och författade och medverkade i flera fackböcker som används inom psykolog och psykoterapeututbildningar.  Åren 2000 – 2015 var han rektor för SAPU, en privat högskola för psykoterapiutbildning, som han även var med om att starta några år tidigare. Under sina sista år var han fullt professionellt aktiv och arbetade parallellt med psykoterapiutbildning och klinisk verksamhet.
Att arbeta i ett integrativt perspektiv med emotionerna i fokus blev en ledstjärna både i hans arbete som lärare/handledare och som kliniker och han bidrog på ett avgörande sätt till psykoterapins utveckling i Sverige.

Kristin Osborn
Kristin

kristin@kristinosborn.com
Jag är är psykoterapeut, handledare och lärare och har specialiserat mig på affektfokuserad terapi i den form som kallas affektfobiterapi (APT) läs mer om detta på www.affectphobiatherapy.comJag har lärt mig metoden från grunden genom att under många år samarbeta med APT´s grundare Dr Leigh McCullough liksom med många andra framstående kliniker/forskare inom affektfokuserad terapi. Under närmare 20 år har jag arbetat med vuxna, tonåriga och familjer och har egen praktik i Boston, USA. Jag tillhör fakulteten på Harvard Medical School vid Beth Israel Deaconess medical centre och är director för Psychotherapy Research Program, Harvard Medical School, som tidigare leddes av Dr Leigh McCullough. Jag är president emeritus i IEDTA och ledarmot av styrelsen i SEPI.
Jag har ett regelbundet samarbete i Sverige genom att leda CORE-träning ( avancerad handledning i APT) tillsammans med Jenny Svebeck och genom att hålla workshops i Stockholm. Mycket av mitt arbete sker webb baserat och i samband med att jag är i Stockholm erbjuder jag möjligheter till personliga konsultationer och handledning.
Du är välkommen att kontakta mig direkt via mail!