Om oss


Birgitta Elmquist
Birgitta

birgitta@elmquistmail.se
070-7644776
Jag är socionom och legitimerad psykoterapeut med lärar- och handledarutbildning i psykoterapi och bred erfarenhet från socialvård, somatisk vård och psykiatri i öppen och sluten vård. Under drygt 30 år har jag kombinerat psykoterapeutisk verksamhet, inom olika sektorer av offentlig sjukvård, med arbete som lärare och handledare inom kliniska organisationer och på olika universitet .
Fram till 2015 var jag anställd som studierektor på SAPU i Stockholm, en privat högskola med utbildning av psykoterapeuter på alla nivåer. Där utvecklade jag det integrativa, relationella och affektfokuserade arbetssättet, som numera är basen i mitt arbete. Under åren har jag inspirerats av flera ledande företrädare för affektfokuserade metoder såsom Diana Fosha och Paul Gilbert och har också varit värd då dom inbjudits till Stockholm. Det närmaste samarbetet har skett med Leigh McCullough och nu Kristin Osborn och det har också resulterat i att jag erhållit internationellt certifikat som psykoterapeut, lärare och handledare i affektfokuserad terapi, med speciell inriktning på APT. (www.affectphobiatherapy.com) 2013 var jag initiativtagare till att den 3-åriga avancerade handledningsgrupp sk CORE-utbildningen i APT startades i Stockholm. Kristin Osborn och Jenny Svebeck  ansvarar nu för denna. CORE-utbildningen kan, efter personlig evaluering, leda fram till internationell certifiering i APT.
Genom regelbundet deltagande i internationella konferenser har jag god kunskap om utvecklingen inom psykoterapiområdet. Den kunskapsutveckling och forskning som på senare år publicerats av framför allt Scott Miller, Tony Rousmanier och Bruce Wampold då det gäller att utveckla psykoterapeuters kompetens, har också inspirerat mig och påverkar mitt sätt att handleda och undervisa.
Mitt internationella intresse har också gjort att jag deltagit i utbildningsprojekt med psykoterapiutbildningar i Lettland, Ryssland och senast i ett kortare projekt i Litauen.
Jag är hedersmedlem i SFRP, svenska föreningen för relationell psykoterapi och medlem i IEDTA, International Experiental Dynamic Association, liksom i SEPI, Society for Exploration of Psychotherapy Integration, där jag under många år var  svensk kontaktperson tillsammans Björn Philips. Jag är också medlem i det svenska nätverket “affekta”
Sedan 2015 arbetar jag huvudsakligen i egen regi, Birgitta Elmquist AB och åtar mig undervisnings- och handledningsuppdrag, gärna utbildningshandledningar och handledningar med affektfokuserad inriktning.
Våren 2020 utkom boken Psykoterapi – de sex grundläggande kompetenserna, som jag skrivit och färdigställt med utgångspunkt i det manus Leif Havnesköld lämnade efter sig vid sin död 2017. Boken är utgiven på studentlitteratur och är avsedd som en lärobok på olika nivåer av psykoterapiutbildning.
Jag välkomnar klienter för affektfokuserade kortare terapier men har just nu inga lediga tider förrän hösten 2021. På grund av restriktionerna för Covid-19 är såväl mitt klientarbete som mina handledningsuppdrag webb-baserade. Detta medför att jag också kan arbeta med personer som bor även utanför Stockholm.

Jenny S Svebeck
Jenny S Svebeck

jenny@stig.in
0731-807618
Jag är legitimerad psykoterapeut, medicine magister och socionom samt handledare och lärare i psykoterapi.
Min erfarenhet är bred som kliniker från socialförvaltning, kommunal behandling, institutionsbehandling, somatisk vård, sektionen för sexuell hälsa, psykiatri samt psykoterapeut i privat behandlingsverksamhet. Jag har också verkat som chef inom privat och offentlig behandlingsverksamhet.
Jag arbetar idag som psykoterapeut samt verksamhets- och psykoterapihandledare på min mottagning på Timmermansgränd 3 på Södermalm i Stockholm. En del handledningsuppdrag utförs också i mina uppdragsgivares lokaler.
Jag har även uppdrag som lärare och handledare på Stockholms universitet, Karolinska Institutet (upphandlad sedan 2017) samt det privata institutet SAPU inom psykoterapiutbildningar på olika nivåer (grundläggande samt legitimationsgrundande).
Min psykoterapeutiska bas är psykodynamisk men jag har sedan flera år fördjupat mig i det affektfokuserade arbetssättet tillsammans med integrativa modeller där affekten är i fokus.
Jag har genomgått affektfokuserad fördjupningsutbildning och deltog sedan 2015 i CORE training med Kristin Osborn i inriktningen APT. CORE -utbildningen resulterade i en internationell certifiering som psykoterapeut och senare också certifiering som handledare och lärare i APT enligt IEDTA.
Jag samarbetar med Kristin och Birgitta för att hitta vägar att utveckla och värna om den affektfokuserade terapin i Sverige. Vi planerar avancerade workshops i affektfokuserad terapi för certifierade affektfokuserade psykoterapeuter.
Mitt arbete sker i egen verksamhet, SjöströmSvebeck AB www.sjostromsvebeck.se och där åtar jag mig psykoterapier, undervisnings- och handledningsuppdrag inom psykodynamisk-, affektfokuserad psykoterapi samt verksamhetshandledning.
Jag har även erfarenhet av handledningar via Skype eller VSee.

Elisabet Rosén
elisabetrosen

er@danspsykologi.se
070-1591074
Jag är leg psykolog, diplomerad dans och rörelseterapeut, leg psykoterapeut samt utbildad handledare – och lärare i psykoterapi. I flertalet år har jag arbetat med psykoterapi, både genom samtal, men också dans och rörelse. Parallellt med det har jag haft handlednings- och undervisningsuppdrag, dels vid Umeå universitet samt inom det forensiska fältet bland annat kriminalvård, polis och Centrum för våld.
Sedan 2010 arbetar jag helt i eget företag ER dans & psykologi AB, med bas i Umeå. Uppdragen gäller främst psykoterapier, men också handledning och undervisning inom psykoterapi och behandling samt ickeverbal kommunikation och bemötande. Mitt psykoterapeutiska intresse har alltid varit kring vårt känsloliv, våra affekter, varför jag fördjupat mig i olika affektfokuserade psykoterapiformer exempelvis ISTDP hos Allan Abbass och AEDP hos Diana Fosha och Ron Fredrick. Mellan 2015 – 2018 har jag deltagit i CORE-utbildning i APT med Kristin Osborn och jag har nu internationell certifiering som psykoterapeut i APT enligt IEDTA.
När det gäller handledning och pedagogisk inriktning har jag alltid intresserat mig för det praktiska utövandet för att uppnå färdighet, och har därför fördjupat mig i Deliberate Practice – en teori- och ämnesobunden metod för lärande genom målmedveten träning. Sedan 2020 är jag certifierad coach i DP och är sedan dess medlem av Givernance Commitee i The international Deliberate practice Society (DPS)  Tag gärna del av en blogg här som beskriver min väg från dansterapeut till DP.  Blogg DP – från dans till psykoterapi
Vill du kontakta mig är jag lättast att nå via mail: er@danspsykologi.se

Leif Havneskold
Leif
(1949 – 2017) Leif var leg psykolog, specialist i klinisk psykologi, leg psykoterapeut och utbildad lärare/handledare i psykoterapi.
Han hade 40 års erfarenhet från såväl psykiatri som privat verksamhet.  Åren 2000 – 2015 var han rektor för SAPU, en privat högskola för psykoterapiutbildning. Under sina sista år var han fullt professionellt aktiv och arbetade parallellt med psykoterapiutbildning och klinisk verksamhet.  Att arbeta i ett integrativt perspektiv med emotionerna i fokus blev en ledstjärna både i hans arbete som lärare/handledare och som kliniker.

Kristin Osborn
Kristin

kristin@kristinosborn.com
Jag är är psykoterapeut, handledare och lärare och har specialiserat mig på affektfokuserad terapi i den form som kallas affektfobiterapi (APT) läs mer om detta på www.affectphobiatherapy.comJag har lärt mig metoden från grunden genom att under många år samarbeta med APT´s grundare Dr Leigh McCullough liksom med många andra framstående kliniker/forskare inom affektfokuserad terapi. Under närmare 20 år har jag arbetat med vuxna, tonåriga och familjer och har egen praktik i Boston, USA. Jag tillhör fakulteten på Harvard Medical School vid Beth Israel Deaconess medical centre och är director för Psychotherapy Research Program, Harvard Medical School, som tidigare leddes av Dr Leigh McCullough.
Jag har ett regelbundet samarbete i Sverige genom att leda CORE-träning ( avancerad handledning i APT) tillsammans med Jenny Svebeck och genom att regelbundet hålla workshops i Stockholm. Jag arbetar också webb-baserat.
I samband med att jag är i Stockholm erbjuder jag möjligheter till konsultationer och handledning.
Du är välkommen att kontakta mig direkt via mail!