Om oss


Birgitta ElmquistBirgittabirgitta@elmquistmail.se
070-7644776
Jag är socionom och legitimerad psykoterapeut med lärar- och       handledarutbildning i psykoterapi och bred erfarenhet från socialvård, somatisk vård och psykiatri i öppen och sluten vård. Under drygt 30 år har jag kombinerat psykoterapeutisk verksamhet, inom olika sektorer av offentlig sjukvård,  med arbete som lärare och handledare inom kliniska organisationer och på olika universitet .
Fram till 2015 var jag anställd som studierektor på SAPU i Stockholm, en privat högskola med utbildning av psykoterapeuter på alla nivåer. Där utvecklade jag det integrativa, relationella och affektfokuserade arbetssättet, som numera är basen i mitt arbete. Under åren har jag inspirerats av flera ledande företrädare för affektfokuserade metoder såsom Diana Fosha och Paul Gilbert och har också varit värd då dom inbjudits till Stockholm. Det närmaste samarbetet har skett med Leigh McCullough och nu Kristin Osborn och det har också resulterat i att jag erhållit  internationellt certifikat som psykoterapeut, lärare  och handledare i affektfokuserad terapi, med speciell inriktning på  APT. (www.affectphobiatherapy.com) Jag är ansvarig för den 3-åriga avancerade handledningsgrupp sk CORE-utbildningen i APT,  som Kristin Osborn bedriver i Stockholm sedan 7 år tillbaka. Utbildningen kan, efter personlig evaluering,  leda fram till internationell certifiering i APT. Vi planerar nu en lärar- och handledarutbildning i APT.
Genom regelbundet deltagande i internationella konferenser har jag god kunskap om utvecklingen inom psykoterapiområdet. Den kunskapsutveckling och forskning som på senare år publicerats av framför allt Scott Miller, Tony Rousmanier och Bruce Wampold  då det gäller att utveckla psykoterapeuters kompetens, har också inspirerat mig och påverkar mitt sätt att handleda och undervisa.
Mitt internationella intresse har också gjort att jag deltagit i utbildningsprojekt med psykoterapiutbildningar i Lettland, Ryssland och senast i ett kortare projekt i Litauen.
Jag är hedersmedlem i SFRP, svenska föreningen för relationell psykoterapi och medlem i IEDTA, International Experiental Dynamic Association, liksom i SEPI, Society for Exploration of Psychotherapy Integration där jag är , om än inte så aktiv,  svensk kontaktperson tillsammans Björn Philips. Jag är också medlem i det svenska nätverket ”affekta”
Sedan 2015 arbetar jag enbart i egen regi, Birgitta Elmquist AB. och åtar mig undervisnings- och handledningsuppdrag, gärna utbildningshandledningar och handledningar med affektfokuserad inriktning. Jag har god erfarenhet av att handleda via skype.
Jag välkomnar klienter för affektfokuserade kortare terapier men har inga lediga tider förrän tidigast andra kvartalet 2019. Min mottagning för klienter är inrymd på Timmermansgränd 3, på södermalm i Stockholm.

Jenny S SvebeckJenny S Svebeckjenny@stig.in
0731-807618
Jag är legitimerad psykoterapeut, medicine magister och socionom samt handledare och lärare i psykoterapi.
Min erfarenhet är bred som kliniker från socialförvaltning, kommunal behandling, institutionsbehandling, somatisk vård, sektionen för sexuell hälsa, psykiatri samt psykoterapeut i privat behandlingsverksamhet. Jag har också verkat som chef inom privat och offentlig behandlingsverksamhet.
Jag arbetar idag som psykoterapeut samt verksamhets- och psykoterapihandledare på min mottagning på Timmermansgränd 3 på Södermalm i Stockholm. En del handledningsuppdrag utförs också i mina uppdragsgivares lokaler.
Jag har även uppdrag som lärare och handledare på Stockholms universitet, Karolinska Institutet (upphandlad sedan 2017) samt det privata institutet SAPU inom psykoterapiutbildningar på olika nivåer (grundläggande samt legitimationsgrundande).
Min psykoterapeutiska bas är psykodynamisk men jag har sedan flera år fördjupat mig i det affektfokuserade arbetssättet tillsammans med integrativa modeller där affekten är i fokus.
Jag har genomgått affektfokuserad fördjupningsutbildning och deltog sedan 2015 i CORE training med Kristin Osborn i inriktningen APT. CORE -utbildningen resulterade i en internationell certifiering som psykoterapeut enligt IETDA. För närvarande håller jag på att certifiera mig som lärare och handledare i APT.
Jag samarbetar med Kristin och Birgitta för att hitta vägar att utveckla och värna om den affektfokuserade terapin i Sverige. Vi planerar avancerade workshops i affektfokuserad terapi för certifierade affektfokuserade terapeuter.
Mitt arbete sker i egen verksamhet, SjöströmSvebeck AB www.sjostromsvebeck.se och där åtar jag mig psykoterapier, undervisnings- och handledningsuppdrag inom psykodynamisk-, affektfokuserad psykoterapi samt verksamhetshandledning.
Jag har även erfarenhet av handledningar via Skype eller VSee.

Leif HavneskoldLeif

 

 

Leif var leg psykolog, specialist i klinisk psykologi, leg psykoterapeut och utbildad lärare/handledare i psykoterapi. Han hade internationell certifiering som terapeut, lärare/handledare i affektfokuserad terapi med speciell inriktning mot APT.
Han hade 40 års erfarenhet från såväl psykiatri som privat verksamhet. De senaste 25 åren, fram till hans död i augusti 2017,  var han fullt professionellt aktiv och arbetade parallellt med psykoterapiutbildning och klinisk verksamhet. Åren 2000 – 2015 var han rektor för SAPU, en privat högskola för psykoterapiutbildning. Under åren  utvecklade han ett nära samarbete med ledande affektfokuserade psykoterapiforskare. Att arbeta i ett integrativt perspektiv med emotionerna i fokus blev en ledstjärna både i hans arbete som lärare/handledare och som kliniker.

 

 


Kristin OsbornKristinkristin@kristinosborn.com Jag är är psykoterapeut, handledare och lärare och har specialiserat mig på affektfokuserad terapi i den form som kallas affektfobiterapi (APT) läs mer om detta på www.affectphobiatherapy.com

Jag har lärt mig metoden från grunden genom att under många år samarbeta med APT´s grundare Dr Leigh McCullough liksom med många andra framstående kliniker/forskare inom affektfokuserad terapi.  Under närmare 20 år har jag arbetat med vuxna, tonåriga och familjer och har egen praktik i Boston, USA. Jag tillhör fakulteten på Harvard Medical School vid Beth Israel Deaconess medical centre och är director för Psychotherapy Research Program, Harvard Medical School, som tidigare leddes av Dr Leigh McCullough.

Jag har ett regelbundet samarbete i Sverige genom att leda CORE-träning ( avancerad handledning i APT) och genom att regelbundet hålla workshops i Stockholm.
I samband med att jag är i Stockholm erbjuder jag också möjligheter till konsultationer och handledning. Jag besöker Stockholm regelbundet flera gånger per år. Du är välkommen att kontakta mig direkt via mail!