Om oss


Birgitta Elmquist


birgitta@elmquistmail.se
070-7644776

Jag är socionom och legitimerad psykoterapeut med lärar- och handledarutbildning i psykoterapi.
Under drygt 35 år har jag kombinerat psykoterapeutisk verksamhet  med arbete som lärare och handledare. Fram till 2015 var jag anställd som studierektor på SAPU i Stockholm, en privat högskola med utbildning av psykoterapeuter på alla nivåer. Där utvecklade jag det integrativa, relationella och affektfokuserade arbetssättet, som numera är basen i mitt arbete. Under åren har jag inspirerats och fått utbildning  av flera ledande teoretiker exempelvis Paul Wachtel, Diana Fosha och Paul Gilbert. Det närmaste samarbetet har skett med Leigh McCullough (1945 – 2012) som utvecklat APT (affectphobiatherapy). Under åren på SAPU har vi, inom ramen för olika nivåer på  psykoterapiutbildningar, introducerat över 1000 psykoterapeuter i affektfokuserad psykoterapi med fördjupning i APT. Efter Leigh McCulloughs död utvecklades ett samarbete med Kristin Osborn och vilket resulterade i att jag erhöll internationellt certifikat som psykoterapeut, lärare och handledare i affektfokuserad terapi, med speciell inriktning på APT. (www.affectphobiatherapy.com) 2013 initierade jag starten av den 3-åriga CORE-utbildningen i APT  i Stockholm med Kristin som handledare. Denna utbildning fortsätter nu med Jenny Svebeck.
Den kunskapsutveckling och forskning som på senare år publicerats av framför allt Scott Miller, Tony Rousmanier och Bruce Wampold, då det gäller att utveckla psykoterapeuters kompetens, har inspirerat mig och påverkar mitt sätt att handleda och undervisa.
Mitt internationella intresse har gjort att jag deltagit i utbildningsprojekt med psykoterapiutbildningar i Lettland, Ryssland och senast i ett kortare projekt i Litauen.
Våren 2020 utkom boken Psykoterapi – de sex grundläggande kompetenserna, som jag färdigställt med utgångspunkt från det manus Leif Havnesköld lämnade efter sig vid sin död.
Mitt arbete sker nu huvudsakligen i eget AB där jag åtar mig handlednings och utbildningsuppdrag. Jag välkomnar också klienter för affektfokuserade kortare terapier, men har just nu inga lediga tider. Under pandemin har mitt arbete varit webb-baserat men, nu när läget är mer stabilt, har jag återgått till att träffa klienter på min mottagning. Vissa klienter och handledningar sker dock fortfarande via zoom pga exempelvis långa reseavstånd.

Jenny S Svebeck

Jenny S Svebeck
jenny@stig.in
0731-807618

Jag är legitimerad psykoterapeut, medicine magister och socionom samt handledare och lärare i psykoterapi.
Min erfarenhet är bred som kliniker från socialförvaltning, kommunal behandling, institutionsbehandling, somatisk vård, sektionen för sexuell hälsa, psykiatri samt psykoterapeut i privat behandlingsverksamhet. Jag har också verkat som chef inom privat och offentlig behandlingsverksamhet.
Jag arbetar idag som psykoterapeut samt verksamhets- och psykoterapihandledare på min mottagning på Timmermansgränd 3 på Södermalm i Stockholm. En del handledningsuppdrag utförs också i mina uppdragsgivares lokaler.
Jag har även uppdrag som lärare och handledare på Stockholms universitet, Karolinska Institutet (upphandlad sedan 2017) samt det privata institutet SAPU inom psykoterapiutbildningar på olika nivåer (grundläggande samt legitimationsgrundande).
Min psykoterapeutiska bas är psykodynamisk men jag har sedan flera år fördjupat mig i det affektfokuserade arbetssättet tillsammans med integrativa modeller där affekten är i fokus.
Jag har genomgått affektfokuserad fördjupningsutbildning och deltog sedan 2015 i CORE training med Kristin Osborn i inriktningen APT. CORE -utbildningen resulterade i en internationell certifiering som psykoterapeut och senare också certifiering som handledare och lärare i APT enligt IEDTA.
Jag samarbetar med Kristin och Birgitta för att hitta vägar att utveckla och värna om den affektfokuserade terapin i Sverige. Vi planerar avancerade workshops i affektfokuserad terapi för certifierade affektfokuserade psykoterapeuter.
Mitt arbete sker i egen verksamhet, SjöströmSvebeck AB www.sjostromsvebeck.se och där åtar jag mig psykoterapier, undervisnings- och handledningsuppdrag inom psykodynamisk-, affektfokuserad psykoterapi samt verksamhetshandledning.
Jag har även erfarenhet av handledningar via Skype eller VSee.

Elisabet Rosén

elisabetrosen
er@danspsykologi.se
070-1591074

Jag är leg psykolog, diplomerad dans och rörelseterapeut, leg psykoterapeut samt utbildad handledare – och lärare i psykoterapi. I flertalet år har jag arbetat med psykoterapi, både genom samtal, men också dans och rörelse. Parallellt med det har jag haft handlednings- och undervisningsuppdrag, dels vid Umeå universitet samt inom det forensiska fältet bland annat kriminalvård, polis och Centrum för våld.
Sedan 2010 arbetar jag helt i eget företag ER dans & psykologi AB, med bas i Umeå. Uppdragen gäller främst psykoterapier, men också handledning och undervisning inom psykoterapi och behandling samt ickeverbal kommunikation och bemötande. Mitt psykoterapeutiska intresse har alltid varit kring vårt känsloliv, våra affekter, varför jag fördjupat mig i olika affektfokuserade psykoterapiformer exempelvis ISTDP hos Allan Abbass och AEDP hos Diana Fosha och Ron Fredrick. Mellan 2015 – 2018 har jag deltagit i CORE-utbildning i APT med Kristin Osborn och jag har nu internationell certifiering som psykoterapeut i APT enligt IEDTA.
När det gäller handledning och pedagogisk inriktning har jag alltid intresserat mig för det praktiska utövandet för att uppnå färdighet, och har därför fördjupat mig i Deliberate Practice – en teori- och ämnesobunden metod för lärande genom målmedveten träning. Sedan 2020 är jag certifierad coach i DP och är sedan dess medlem av Governance Commitee i The international Deliberate practice Society (DPS)  Tag gärna del av en blogg här som beskriver min väg från dansterapeut till DP.  Blogg DP – från dans till psykoterapi
Vill du kontakta mig är jag lättast att nå via mail: er@danspsykologi.se

Anne Koskenniemi


anne@koskenniemi.se
0702733522

Jag är leg psykolog med klinisk psykologi och arbetslivets psykologi som specialistområden. Jag är är också leg psykoterapeut och utbildad handledare/lärare i psykoterapi.
Jag fick mitt psykologexamensbevis 1984 och har sedan dess arbetat inom det fantastiska fält som psykologin erbjuder. Jag började min bana som arbetspsykolog, men intresset för klinisk psykologi förde mig vidare till området barn, ungdomar och unga vuxna, till ungdomshem och därifrån vidare till BUP, barn-habilitering och barnmedicin. I början av 2000-talet började jag arbeta helt i egen regi, Psykologtjänster Anne Koskenniemi AB. www koskenniemi.se
Psykologutbildningen erbjöd en psykoterapeutisk grund inom olika teorier och jag har vidareutbildat mig inom psykodynamisk metod. Arbetet med barn och ungdomar ledde mig sedan till en systemisk psykoterapiutbildning. De grundtankar som finns kring sociala nätverk och interaktionen mellan människor är idag en bärande del av mitt sätt att se på såväl psykisk ohälsa som psykisk läkning. Genom den integrativa metoden APT fick jag ett fördjupat  intresse för psykodynamisk psykoterapi och metoden har blivit ett viktigt instrument i mitt arbete. Jag har tagit del i utbildningar med Birgitta och Leif Havnesköld och är nu certifierad psykoterapeut i APT enligt IEDTA via Kristin Osborn.
Idag arbetar jag framför allt med handledning inte bara IRL utan också online. Handledningen kan ha fokus på psykoterapeutisk metod men kan även vara vara inriktad på teamsamarbete och ledarskap.  Jag tar också emot klienter i psykoterapi.

Charlotta Dybeck

info@dybeckpsykoterapi.se
0707464263
Jag är legitimerad psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi samt fil.mag. i psykologi. Under mer än 25 år har jag arbetat med team- och ledarskapsutveckling inom olika verksamheter, både som internkonsult och utifrån egen verksamhet. Sedan 2009 arbetar jag som legitimerad psykoterapeut. Idag innebär det att jag främst arbetar med psykoterapier, både individuellt och i grupp, samt som verksamhets-  och psykoterapihandledare. Handledningen kan vara förlagd antingen på min mottagning, hos uppdragsgivaren eller online. Jag har också handledningsuppdrag på Karolinska Institutet och psykoterapihandledningsuppdrag på utbildningar
( grundläggande och legitimationsgrundande utbildningar)på Stockholms Universitet och det privata institutet SAPU .
Tidigare har jag erfarenhet av arbete både i öppen och slutenvård inom psykiatrin och har varit kursansvarig för en två-årig gruppanalytisk utbildning i Stockholm arrangerad av GAI. Nu föreläser och handleder jag online då utbildningen ges på distans i Iran. Jag har också arbetat som forskningsassistent på psykologiska institutionen vid Stockholms Universitet, där jag bland annat deltog i ett projekt om vuxnas förmåga att lära.
Min psykoterapeutiska bas är psykodynamisk och gruppanalytisk. Under åren har jag kontinuerligt vidareutbildat mig i olika psykoterapeutiska metoder och arbetar idag utifrån ett integrativt förhållningssätt. Mellan åren 2018 – 2021 deltog jag i en CORE-utbildning i APT för Kristin Osborn, vilket resulterade i en internationell certifiering som psykoterapeut i APT enligt IEDTA. Under våren 2022 kommer jag att samarbeta med Birgitta i en pre-Core utbildning i APT.
Min mottagning ligger på Timmermansgränd 3 på Södermalm i Stockholm. www.dybeckpsykoterapi.se

Kristin Osborn


kristin@kristinosborn.com

Jag är är psykoterapeut, handledare och lärare och har specialiserat mig på affektfokuserad terapi i den form som kallas affektfobiterapi (APT) läs mer om detta på www.affectphobiatherapy.comJag har lärt mig metoden från grunden genom att under många år samarbeta med APT´s grundare Dr Leigh McCullough liksom med många andra framstående kliniker/forskare inom affektfokuserad terapi. Under närmare 20 år har jag arbetat med vuxna, tonåriga och familjer och har egen praktik i Boston, USA. Jag tillhör fakulteten på Harvard Medical School vid Beth Israel Deaconess medical centre och är director för Psychotherapy Research Program, Harvard Medical School, som tidigare leddes av Dr Leigh McCullough. Jag är president emeritus i IEDTA och ledarmot av styrelsen i SEPI.
Jag har ett regelbundet samarbete i Sverige genom att leda CORE-träning ( avancerad handledning i APT) tillsammans med Jenny Svebeck. Mycket av mitt arbete sker webb baserat. I samband med att jag är i Stockholm erbjuder jag möjligheter till personliga konsultationer och handledning.
Du är välkommen att kontakta mig direkt via mail!